За нас


Еднолично дружество с ограничена отговорност „Краго“ ЕООД е регистрирано по фирмено дело № 3975 от 1996 година на Пловдивския окръжен съд със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул „ Дамян Балабанов“ № 6 /Източна индустриална зона/

През 1996 година дружеството има за основен предмет на дейност, извършване на строително монтажни работи, производство и монтаж на алуминиева дограма. С оглед на бързото развитие на „Краго“ ЕООД през 1999 година освен производство на алуминиева дограма започва и производство и монтаж на немска пластмасова дограма „Salamander“

Фирмата разполага с квалифициран персонал, опитни монтажни екипи преминали професионално обучение, които са в състояние да постигнат високо качество в производството. Фирмата разполага и с компетентни и добре подготвени технически специалисти – проектанти, инженери и конструктори включително и такива обучавани в центровете на Salamander в Германия, Reynaers – Белгия, Етем – Гърция. Мениджърския състав е добре подготвен и в съответствие с административно-правно и икономическо състояние на бизнеса в Република България. Фирмата се обслужва на абонамент от доказали се в областта на търговското право счетоводна и адвокатска кантора.


Дружеството разполага с модерна производствена и административна база обособена с администрация, производствени цехове и складова база. Разполагаме със собствени транспортни средства в това число леки и тежко-товарни автомобили, камиони и автовишки.

С оглед на прилагането на новите технологии в строителството през 2002 година „Краго“ ЕООД започна производството и монтажа на окачени фасади и облицовка на сгради с композитен материал. Фирмата е оборудвана със специализирана техника и машини за изработка и монтаж на окачени фасади. През 2006 година фирмата успешно се сертифицира по ISO 9001:2000 с последващите ресертификация и преминаване към ISO 9001:2008, също така ръководството на дружеството взе решение за извършване на преход към ISO 9001:2015 чрез пълно преработване и преиздаване на документация на съществуващата система за управление и качество.

СЕРТИФИКАТИ

Мнения на партньори