Bulgarian English
Дограми
Фасади
Еталбонд
Керамични плотове
Стъклени врати и витрини
Сертификати
Анкетен лист
Декинг система
За нас Обекти Партньори Продукти Фотогалерия
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА
 

Еднолично дружество с ограничена отговорност Краго ЕООД е регистрирано по фирмено дело № 3975/1996 г. на Пловдивски окръжен съд през 1996 година със седалище и адрес на управление: област Пловдив, общ. Пловдив, гр.Пловдив, ул. Дамян Балабанов №6

През 1996г. Дружеството има за основен предмет на дейност извършване на строително - монтажни работи, производство и монтаж на алуминиева дограма и търговско обзавеждане.

С оглед бързото развитие на Краго ЕООД през 1999г. освен производството на алуминиева дограма, усвоихме и започнахме производството и монтажа на немска пластмасова дограма “SALAMANDER” и турска пластмасова дограма “ VERA TEK “.

В тясно сътрудничество с най-голямата, специализирала се в промишленото строителство строителна компания Сиенит ООД, изградихме обекти на световно известни фирми като Либхер, Фереро, Сокотаб, Булсафил, Миролио и др.

Фирмата разполага с компетентен и мотивиран екип от добре подготвени технически специалисти - проектант, инженери, конструктори, технолози, включително такива обучавани в централите на “SALAMANDER” в Германия и “ALUMIL” – в Република Гърция.

Разполагаме и с новопостроена и модерно оборудвана по последна дума на техниката производствена база, обособени два отделни производствени цеха, складова база и централен офис в представителната част на гр. Пловдив, както и със собствени транспортни средства, в това число леки и тежко товарни автомобили, камиони и автовишки.

Мениджърският състав е подготвен на европейско ниво и в съответствие с административно – правното и икономическо положение на бизнеса в Република България. Фирмата се обслужва на абонамент от доказали се в областта на търговското право счетоводна и адвокатска кантори.

Краго ЕООД се утвърди на пазара в областта на строителството и търговското обзавеждане като една от водещите фирми, като специално в областта на производството на алуминиева и пластмасова дограма само в Пловдивска област фирмата има около 42 % пазарен дял при конкуренцията на още около 160 фирми работещи легално или не в същата област.

С оглед на прилагане на новите технологии в строителството от 2002г. в Краго ЕООД усвоихме и започнахме производство и монтаж на окачени фасади и облицовка на сгради с композитен материал.

 

Фирмата е оборудвана със специализирана техника за монтаж на окачени фасади.

 

За повишаване качеството на работа във фирмата през октомври 2006г. бяхме сертифицирани по ISO 9001:2000.

 

Политиката по качеството е основният закон на фирмата, в който висшето ръководство, дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията, и пътя по който Краго ЕООД посреща очакваните и предполагаеми потребности на своите клиенти.

 

Политиката по качество е изградена въз основа на анализа на настоящото състояние на фирмата, анализ на пазара и очакванията на клиентите. Отговорност за провеждане и актуализиране на политиката по качеството носи Управителя.

 

Всички служители са запознати с декларираната политика чрез разпространението и по отдели и производствени звена и чрез обучението на персонала по Системата за управление на качеството.

 

Част от целите по качеството са с измерими показатели, които след обработка и анализ на данните от функционирането на процесите могат да бъдат доказвани и подобрявани.

 

Политиката по качеството като документ се контролира от Представителя на Ръководството.

 

Фирмата разполага със:

- Собствен представителен офис в централната градска част на гр.Пловдив на ул. Дамян Балабанов №6.
- Производствени помещения в гр.Пловдив на ул. Дамян Балабанов №6 , които представляват:
  - отдел конструктивен;
  - цех за производство на алуминиева дограма и окачени фасади със складово помещение;
  - цех за производство на PVC дограма, със складово помещение;
- склад за профили.
 
Капацитетът на производство е до 50 готови изделия/прозорци/ на ден или ориентировъчно
1500-2000кв.м готови изделия месечно.
 
При нужда и поискване от Ваша страна ще предоставим и допълнителна
информация за “КРАГО ”ЕООД, както и за нашите идеи и възможности.
 
 
Предлагаме адрес и телефони за контакти, както следва:
 
офис: гр. Пловдив, Ул. Дамян Балабанов №6
тел.: 032 / 644 977 факс : 032 / 644 988
e-маil: krago@abv.bg & www.krago.org
 
 
ПЛОВДИВ 4000
ул. Дамян Балабанов №6
  тeл.: 
+359 32/ 644 977
фaкс:  +359 32/ 644 988
  email: krago@abv.bg
  Powered by: CS Development Ltd КРАГО ЕООД © 2007 Всички права запазени