Бирария-гр.Перущица

1.Окачени фасади с видима капачка по вертикал и по хоризонтал, дървена носеща конструкция и алуминиеви притискател и видима капачка -с-ма LARA -Gutmann
2.Дограма с прекъснат мост с-ма GWD 070I- Gutmann.