къща в кв.Бояна

1.Окачени фасади с видима капачка по вертикал и по хоризонтал-с-ма F50+ -Gutmann
2.Дограма с прекъснат мост с-ма GWD 070I- Gutmann.
3.Модули плъзгане с повдигане с-ма SC180+- Gutmann.