офисна и жилищна сграда на ул.Жан Жорес – гр.Пловдив

1.Окачени фасади със суха фуга по вертикал и по хоризонтал-с-ма FW50+ – Schüco
2.Дограма с прекъснат термомост с-ма AWS 50, ADS 50 – Schüco
3.Дограма с прекъснат термомост с-ма Е45-Етем.