офис и жилищна сграда на бул.Македония-гр.Пловдив

1.Окачени фасади с видима капачка по вертикал и по хоризонтал-с-ма CW50 -Reynaers
2.Дограма с прекъснат термомост с-ма Е45-Етем.