офис сграда гр.Доспат

1.Окачени фасади с видима капачка по вертикал и по хоризонтал-с-ма Е85-Етем
2.Входни врати с прекъснат мост Е45-Етем.